top of page

🛹 Hoster Zita, HyperCheetah

Updated: Mar 8, 2019

🛹 Hoster Zita, HyperCheetah would love to break all kind of comfort-zone and bring you to the new world of Longboard 🔥🔥🔥

🛹 Zita สาวน้อยผู้หลงไหลการเล่น Longboard จนได้รับฉายา HyperCheetah (เสือชีตาห์ที่บ้าพลัง) ซิต้าเล่น Longboard ตั้งแต่ปี 2012 และหลงรักมันมาก รับรองว่ากิจกรรมนี้จะสร้างความสนุก, สมาธิ ตื่นเต้น, อิสระและ ท้าทาย จนอยากท้าทุกคนให้ลองออกจาก Comfort Zone มาเจอกับประสบการณ์ใหม่นี้ไปด้วยกัน

อยากบ้าก็มาลอง 🔥🔥🔥 If you dare enough !

•Join: https://api.inviter.aten.tech/go/event/283

“Join what you like, Invite new awesome people” #LetsLiveOutside #inviter #inviterapp #Zitaxinviter #Hyperzitaxinviter #Longboard#Longboardbkk


"Everything is easy when you're crazy, Nothing is easy when you're lazy." - Zita

เมื่อชีวิตเกิดมาครั้งเดียว ลองออกมาจาก Comfort Zone ทิ้งชีวิตเบื่อหน่ายที่ใช้ไปวันๆ ลองมาออกกำลังกาย รับรู้ ความรู้สึกเวลาอยู่บนบอร์ด... อิสระ สมาธิ ความสนุก, ตื่นเต้น, ท้าทาย ถ้าอยากสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้พร้อมๆกันในเวลาเดียวต้องมา “ลองบอร์ด” ด้วยกัน

Event Details: Start - Sat 23 Mar 2019, 16:00 PM End - Sat 23 Mar 2019, 18:00 PM
📍 Rama VIII Park Thanon Arun Amarin,Khwaeng Bang Yi Khan, Khet Bang Phlat, Krung Thep Maha Nakhon 10700See Translation

13 views0 comments
bottom of page